Qui som?

Som un grup de persones preocupades per l’estat actual de la llengua catalana (32% d’ús social arreu dels territoris de parla catalana l’any 2018). Provenim de diferents llocs del territori de parla catalana.

Treballem sense ànim de lucre, només per amor a la nostra llengua.

32%
ÚS SOCIAL DEL CATALÀ 2018

Canals de difusió

Segueix-nos per no perdre’t cap novetat.

Instagram

@mantincelcatala

YouTube

Mantinc el català

La nostra missió

Sempre des del respecte, animem els catalans a mantenir el català a les converses amb persones no catalanoparlants, sempre que aquestes entenguin el català.

D’aquesta manera reforcem l’ús social del català i la fem una llengua útil i necessària.

En què ens basem?

Població que té el català com a llengua habitual

Evolució de l’ús de les llengües a Catalunya durant els segles XX I XXI (en percentatges)

Les dades de 2003 endavant estan extretes de l’Idescat (font). Abans de 2003 no existeixen dades, però sí que podem fer aproximacions prou fiables. Les dades anteriors a 2003 estan calculades fent una sèrie d’assumpcions:

1a assumpció: El 1930 el 90% de la població de la CAC parlava català de forma habitual. Font: El lingüista en llengües romàniques Joan Coromines i Vigneaux (un lingüista prestigiós del segle XX), va afirmar a la seva obra de 1950 (El que s’ha de saber de la llengua catalana), que “Dins aquest territori [Gran Catalunya] gairebé tota la població parla el català com a llengua habitual” (font, 2). “Gairebé tota” no és un nombre, però a efectes quantitatius ho podem interpretar com si fou un 90% de població, amb el 10% restant essent immigrants i funcionaris de l’estat Espanyol.

2a assumpció: En relació amb el creixement poblacional entre 1930 i 1998, de mitjana el 62% és a causa de la immigració (que és o s’assimila a la llengua castellana) i el 38% és creixement natural (que adopta i aprèn el català des de petit). Els percentatges no són sempre els mateixos, van fluctuant segons si hi ha més o menys creixement total. Font: Entre el període 1990 – 2019 (que sí que hi ha dades ben desagregades), sabem que la immigració va causar el 68% del creixement poblacional. Assumim que és castellanoparlant perquè fins a l’any 2000 la immigració internacional és residual.

3a assumpció: Un 10% dels immigrants van a poc a poc aprenent la llengua, fent que aparegui l’ús habitual compartit del català i castellà.