Decàleg ‘Mantinc el català’:

 1. Conscienciar el màxim nombre de persones de mantenir el català sempre, a tot arreu i amb tothom en l’àmbit dels territoris de parla catalana:
  • Iniciar les converses, tant orals com escrites, sempre en català.
  • Mantenir les converses en català, sempre que l’altra persona o persones ens entenguin.
  • Adreçar-se sempre en català als comerços, a les empreses, a les entitats i associacions i a l’Administració.
 2. Animar tothom a propagar aquest hàbit lingüístic, en especial a l’entorn particular de cadascú.
 3. Impulsar aquests hàbits lingüístics a l’educació per aconseguir que docents i alumnes mantinguin sempre el català.
 4. Exigir als polítics compromesos amb la defensa de la llengua que, com a referents lingüístics que són, mantinguin sempre el català, especialment a les conferències de premsa.
 5. Animar les associacions, entitats, empreses i treballadors que, de cara al públic, iniciïn les converses i les mantinguin en català sempre que sigui possible, també a les seves xarxes socials i mitjans de difusió.
 6. Entendre el català com una llengua d’integració i de benvinguda, i compartir-la amb els nouvinguts.
 7. Pressionar els mitjans de comunicació públics perquè compleixin la seva funció de difondre la llengua catalana i perquè així serveixin d’exemple pel que fa a mantenir el català.
 8. Conèixer i defensar els nostres drets lingüístics: tenim dret que ens atenguin en llengua catalana, sense haver de canviar de llengua.
 9. Col·laborar, en la mesura que es pugui, amb organitzacions i entitats que treballin per reforçar aquest hàbit lingüístic.
 10. Entendre el fet de mantenir el català com un requisit indispensable per ajudar a millorar l’ús social de la nostra llengua.